Podatki o prosilcu/prosilki ob prošnji za štipendijo
Ob prvi prijavi vnesete le vaš e-naslov. V primeru vpogleda v podatke ali če želite določene podatke popraviti, vnesite številko vloge, ki sto je prejeli ob oddaji le-te.
Prijava
Oddaja mogoča do 30.09.2022.